Aansluitschema &  handleiding

LEt op de koeltechnische handelingen kunnen alleen vericht worden door een brl100 gecertificeerd bedrijf!  

HIERONDER VINDT U DE WERKZAAMHEDEN DIE U ZELF MAG UITVOEREN OM ZO KOSTEN TE BESPAREN OP DE MONTAGE:

  • Het gat boren door de gevel.
  • De muurbeugel monteren.
  • Buitenunit op de muurbeugel monteren.
  • De beugel en de binnen unit monteren op de wand.
  • De leidinggoten monteren.
  • De leidingen voor het koudemiddel voor monteren!
  • De stroomdraden aanleggen, stroom nog niet aansluiten want dit kan schade aan de airco veroorzaken.

Aansluitschema

Alle afbeeldingen foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (geldelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Installatie handleiding binnnen unit

Alle afbeeldingen foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (geldelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Installatie handleiding Buitenunit

Alle afbeeldingen foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (geldelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan " Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 &uuml inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006" en alleen een F-gassen gecertificeerd bedrijf mag de inbedrijfstelling uitvoeren.

wilt u meer weten over wet & regelgeving kijk dan eens op de pagina Veelgestelde vragen.